FAQ.
Szukaj.
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
Jak zgłosić udział w kongresie?
Aby zapisać się na kongres, należy dokonać zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szefowie-produkcji.pl w zakładce „Weź udział”. W przypadku trudności prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres bok@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w kongresie.
Co zrobić, kiedy nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia?
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie generowane jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Jeśli takie potwierdzenie nie pojawi się, to prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl) i zgłoszenie problemu.
Czy przy mnogim zgłoszeniu mogę liczyć na zniżkę?
W przypadku zgłoszenia przez jeden podmiot więcej niż dwóch uczestników przysługuje rabat:

• 3 osoby - organizator udzieli 10% rabatu od ceny podstawowej,
• 4 osoby - organizator udzieli 15% rabatu od ceny podstawowej,
• 5 osób - organizator udzieli 20% rabatu od ceny podstawowej.

W przypadku jednorazowego zgłoszenia powyżej 5 osób możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa. W tej sprawie należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta tel. 61 66 55 800 lub drogą mailową pod adres bok@forum-media.pl.
Co zrobić po otrzymaniu faktury proformy?
Przed kongresem wysyłana jest do uczestników na adres e-mail podany w zamówieniu faktura proforma, którą należy opłacić, ale nie jest to wymagane do udziału w kongresie. Po kongresie organizator wystawi fakturę VAT, która zostanie wysłana pocztą na adres zamawiającego. Uczestnicy, którzy nie opłacili proformy, są zobowiązani do opłacenia faktury VAT wysłanej po kongresie.
Kiedy muszę zapłacić za udział w kongresie?
Za udział w kongresie można zapłacić na podstawie faktury proforma przed rozpoczęciem kongresu lub faktury VAT wysyłanej do uczestników po kongresie. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w kongresie.
Jak wprowadzić zmiany w danych podanych do faktury?
Wszelkie wnioski o zmianę danych na fakturze należy wysłać drogą mailową pod adres bok@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.
Czy mogę zrezygnować z udziału w kongresu?
Uczestnik ma prawo zrezygnować z kongresu w terminie do 30 dni przed datą kongresu. Osoba, która zapisała się na kongres i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą kongresu, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu, niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na kongres. Uczestnik, który nie wziął udziału w kongresie, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.
Chcę zmienić nazwisko uczestnika kongresu?
Aby zmienić dane uczestnika kongresu, należy wysłać wiadomość mailową pod adres bok@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, które mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.
Jak dojechać do miejsca, w którym odbędzie się kongres?
Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce kongresu, zostanie wysłana dwa tygodnie przed terminem kongresu na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
O której godzinie rozpocznie i zakończy się kongres?
Kongres rozpocznie się o godzinie 10.00, prosimy o przybycie 15 min wcześniej i zarejestrowanie się w recepcji. Kongres planowo zakończy się o godzinie 17.00, jednak informujemy, że wydarzenie może się przedłużyć, w szczególności w sytuacji wzmożonej dyskusji uczestników kongresu.
Czy otrzymam materiały kongresowe?
Każdy uczestnik otrzyma materiały składające się z drukowanych materiałów merytorycznych oraz prezentacji multimedialnych. Zapewniamy również długopis i notatnik. Po zakończeniu kongresu każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu.

Brak wyników