Podczas kongresu wystąpią:
Sebastian Szram
Lider ciągłego doskonalenia w dziale Manufacturing Excellence w Unilever Polska S.A.
Doświadczony praktyk w dziedzinie optymalizacji i poprawy wydajności procesów. Propagator kultury Lean Management oraz World Class Manufacturing. Wiedzę i praktykę zdobywał głównie w automotive pracując dla Volkswagena przy rozruchu fabryki we Wrześni oraz w innych branżach, zawsze będąc blisko inżynierii procesowej. W Unilever jest Liderem filaru ciągłego doskonalenia odpowiedzialnym za szerzenie kultury WCM. Jego specjalność to szkolenia i warsztaty Lean, transfery i rozruchy produkcji oraz projektowanie layoutów i konstrukcji modułowych opartych na koncepcji Low Cost Automation.
Renata Kozłowska
Kierownik Produkcji i Procesu w Nestle Waters Nałęczów.
Menadżer z ponad trzynastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu produkcją w branży FMCG. Znajomość TPM zdobyła i rozwijała przez ponad 11 lat w firmie Procter and Gamble w fabryce pieluch w Warszawie. W 1998 roku ukończyła Technologię Tworzyw Sztucznych na Politechnice Warszawskiej, a w 2011 roku Podyplomowe Studia na SWPS w Warszawie na kierunku Coaching. Jest pasjonatką budowania wysoko efektywnych zespołów oraz kreowania pozytywnych zmian.
Andrzej Białek
Konsultant, trener, ekspert doskonalenia produkcji.
Pracował na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: ISUZU, TOYOTA, EATON, CAPARO, COOPER STANDARS. Przeprowadził wiele projektów usprawniających w firmach produkcyjnych z branży: motoryzacyjnej, chemicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, spożywczej. Trener wywodzący się z Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys i Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Posiada kwalifikacje „Starszego trenera” na poziomie 5 wg EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji). Prowadzi szkolenia, warsztaty i doradztwo dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych i managerów z: Lean Manufacturing (Kaizen, 5S, SMED, VSM, Kanban, TWI, Standaryzacja), TOC [Teorii ograniczeń], przywództwa i zarządzania zespołam, organizacji pracy, zarządzania zmianą.
Wiktor Wołoszczuk
Psycholog, konsultant, trener, coach i mentor kadry kierowniczej.
Specjalizuje się między innymi w rozwoju ludzi, liderów, zespołów i organizacji w środowisku VUCA, a także w psychologii relacji, zarządzaniu zmianą, budowaniu zaangażowania i kultury organizacyjnej zgodnej z wartościami turkusu. Absolwent studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie na stanowisku dyrektora regionalnego w wiodących organizacjach branży finansowej. Brał udział w tworzeniu projektów z obszaru HR i zarządzania realizowanych wspólnie z firmą doradczą BCG. Asesor AC i DC oraz wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (zajęcia z obszaru relacji pracowniczych i przywództwa). Praktyk Lean Management i TWI.
Ireneusz Biliński
Partner, członek zarządu i współwłaściciel 4RESULTS.
Kieruje zespołem konsultantów 4Results specjalizujących się w optymalizacji i doskonaleniu działalności biznesowej klientów. Odpowiada również za wprowadzenie na polski rynek metody QRM (Quick Response Manufacturing) przeznaczonej dla firm zajmujących się produkcją niskoseryjną, dyskretną i/lub na indywidualne zamówienie klientów. Koncentruje się na wdrażaniu wysokich standardów zarządzania projektami oraz ciągłym doskonaleniu naszej oferty – metod, narzędzi i usług, w szczególności kierowanych do firm produkcyjnych. W projektach angażuje się zarówno na poziomie strategicznym – współtworząc rozwiązania konkretnych problemów, jak również na poziomie operacyjnym – uczestnicząc w kluczowych etapach wdrożeń. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarach produkcji, logistyki i sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania organizacji pod kątem ciągłego doskonalenia ludzi i procesów biznesowych. Przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i supply chain w międzynarodowej korporacji. Wdrażał rozwiązania Lean w zakresie przepływu, systemu planowania oraz procesu S&OP. Wspólnie z japońskimi konsultantami przez 7 lat wdrażał program Kaizen w kilku fabrykach i biurach korporacji na świecie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois. Posiada certyfikaty: QRM (Quick Response Manufacturing) oraz Lean/Kaizen, a także certyfikat coacha ICC.
Izabela Starnawska
Partner, członek zarządu i współwłaściciel 4RESULTS.
W 4Results odpowiada za rozwój usług skoncentrowanych wokół Modelu Shingo i Total Productive Maintenance. Jej zadaniem jest rozwój i zarządzanie zespołem konsultantów realizujących programy Doskonałości Operacyjnej, takich jak Lean Management, TPM, World Class Manufacturing. W zespole odpowiada za merytoryczny rozwój: Autonomous Maintenance, Professional Maintenance, Focussed Improvement, Education and Training, Quality Maintenance, Early Management, SHE, TPM in Office, Workplace Organisation, Program 5S, Loss and Cost Deployment, Policy Deployment. Jej doświadczenie to ponad 20 lat realizacji i wdrożeń projektów optymalizacyjnych w firmach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Przez 8 lat pełniła funkcję Kierownika Total Productive Maintenance w międzynarodowej korporacji, uzyskując dla zakładów produkcyjnych nagrody TPM przyznawane przez Japan Institute of Plant Maintenance. Ukończyła The University of Birmingham, Mechanical Engineering School (MSc) oraz Politechnikę Gdańską (specjalizacja: Organizacja Systemów Produkcyjnych). Jest certyfikowanym Facylitatorem Modelu Shingo nadanym przez Shingo Institute, Instruktorem TPM nadanym przez Japan Institute of Plant Maintenance, Trenerem Lean Management oraz World Class Manufacturing. Jest również certyfikowanym Coachem ICC.
Jacek Zatoński
Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska (BDO), profesjonalny trener i wykładowca.
Swoich umiejętności szkoleniowych i dużego doświadczenia nabył przechodząc roczne szkolenie trenerskie STOP oraz kurs pedagogiczny. Przeprowadził już ponad 1000 godzin szkoleniowych dla różnych podmiotów, np. Wrigley, Hochland czy GSK. Od lat prowadzi okresowe szkolenia BHP dla pracowników Imperial Tobacco. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na aktywny udział uczestników, np. pracę metodą warsztatową, pracę na przypadkach (casach), szukanie zagrożeń (hazard hunt), gry symulacyjne i oparte na rozwiązywaniu zagadek, wirtualną rzeczywistość (ewakuacja z pożaru), itp. Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu orz University of Portsmouth.
Tomasz Haiduk
Prezes Zarządu Instytutu Industry 4.0.
Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowoczesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Przez wiele lat związany z firmą Siemens, gdzie jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Industry odpowiadał za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, spożywczy, branża wydobywcza oraz bezpieczeństwo maszyn i linii technologicznych. Szczególnym obszarem zainteresowania jest przygotowanie polskiego i międzynarodowego przemysłu do czwartej rewolucji przemysłowej. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Mariusz Bednarek
Wiceprezes Zarządu Instytutu Industry 4.0.
Pełni także rolę głównego konsultanta. Jest profesorem Społecznej Akademii Nauk i Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie:
 
  • projektowania, restrukturyzacji i wdrażania procesów oraz towarzyszących im struktur, linii technologicznych, narzędzi, wskaźników, dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa. USA),
  • audytów systemów jakości oraz projektowania i wdrażania systemów w oparciu o TQM i ISO w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa);
  • nadzorowania projektów międzynarodowych w roli ich dyrektora oraz eksperta organizacji rządowych i międzynarodowych (Europa, Ameryka Południowa, USA, Kanada);
  • moderowanie spotkań wiodących do uzgodnień w warunkach konfliktu interesu (np. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Konsorcjum) (Europa, Ameryka Południowa);
Jego klientami były m.in. następujące organizacje w Polsce: TP SA, PZU SA, Coca-Cola HBC, Polkomtel SA, Polimex-Mostostal, PGZ, FB Łucznik, WZM Warszawa, Huta Mittal, ZGH Bolesław, Delfo SA, SHL Production oraz w Ameryce Południowej, Kanadzie i USA: GM, EaglePitcher, Allied Signal, Bosch, Valeo, Grupo Spicer, Grupo Axa, Grupo Mabe-GE, Grupo Vitro.
Warsztaty poprowadzą:
Mariusz Kozera
Dyrektor Produkcji, Kimball Electronics Poland
Sprawuje funkcję Dyrektora Produkcji w firmie Kimball Electronics Poland w Tarnowie Podgórnym zajmującej się produkcją podzespołów elektronicznych i wyrobów medycznych na zlecenie dla branży Automotive, Medical, Safety oraz Industrial. Z firmą Kimball związany jest od 2013 roku. W skład jego głównych obowiązków wchodzi zarządzanie produkcją, ze szczególnym naciskiem na implementacje w obszarze produkcji narzędzi Lean Management. Wcześniej Kierownik Działu Produkcji w Philips Lighting Electronics oraz Online Departament Manager w Europejskim Centrum Dystrybucji H&M. Absolwent Politechniki Poznańskiej ze specjalnością elektroniki przemysłowej i informatyki w procesach biznesowych oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z psychologii zarządzania, controlingu oraz inwestycji kapitałowych. Ukończył także Master of Business Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu. Certyfikowany Coach International Coaching Community.
Artur Luty
Kierownik Wsparcia i Rozwoju Technicznego, Kimball Electronics Poland
W firmie Kimball Electronics Poland odpowiedzialny jest za obszary Technicznego Wsparcia Produkcji, Rozwój Techniczny oraz wyceny procesów. W skład jego głównych obowiązków wchodzi zapewnienie efektywnego wsparcia procesowego dla obszarów produkcyjnych, wytyczanie i wdrażanie kierunków rozwoju technicznego maszyn i technologii, ze szczególnym naciskiem na optymalizację kosztów i automatyzację. Z firmą współpracę rozpoczął w 2002 roku. Od „zawsze” związany z obszarami technicznymi: od inżyniera Philips Lighting Electronics, Kimball Electronics, przez zarządzania obszarem R&D w DECORA S.A. do własnej działalności konsultingowej o charakterze wdrożeń technicznych budujących wyróżniki ofertowe Klientów (LENA LIGHTING S.A., LEMAR, DECORA S.A., inne). Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Indiana University w zakresie Project Management. Ukończył również Harvard Business Management prowadzonej przez ICAN Institute. Certyfikowany trener Franklin Covey z kilkuletnią praktyką prowadzenia szkoleń (5 decyzji wyjątkowej efektywności, 7 nawyków skutecznego działania).