Podczas kongresu wystąpią:
Sebastian Szram
Lider ciągłego doskonalenia w dziale Manufacturing Excellence w Unilever Polska S.A.
Doświadczony praktyk w dziedzinie optymalizacji i poprawy wydajności procesów. Propagator kultury Lean Management oraz World Class Manufacturing. Wiedzę i praktykę zdobywał głównie w automotive pracując dla Volkswagena przy rozruchu fabryki we Wrześni oraz w innych branżach, zawsze będąc blisko inżynierii procesowej. W Unilever jest Liderem filaru ciągłego doskonalenia odpowiedzialnym za szerzenie kultury WCM. Jego specjalność to szkolenia i warsztaty Lean, transfery i rozruchy produkcji oraz projektowanie layoutów i konstrukcji modułowych opartych na koncepcji Low Cost Automation.
Andrzej Białek
Konsultant, trener, ekspert doskonalenia produkcji.
Pracował na stanowiskach managerskich dla takich firm jak: ISUZU, TOYOTA, EATON, CAPARO, COOPER STANDARS. Przeprowadził wiele projektów usprawniających w firmach produkcyjnych z branży: motoryzacyjnej, chemicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, spożywczej. Trener wywodzący się z Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys i Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM. Posiada kwalifikacje „Starszego trenera” na poziomie 5 wg EQF (Europejskich Ram Kwalifikacji). Prowadzi szkolenia, warsztaty i doradztwo dla pracowników bezpośrednio produkcyjnych i managerów z: Lean Manufacturing (Kaizen, 5S, SMED, VSM, Kanban, TWI, Standaryzacja), TOC [Teorii ograniczeń], przywództwa i zarządzania zespołam, organizacji pracy, zarządzania zmianą.
Ireneusz Biliński
Partner, członek zarządu i współwłaściciel 4RESULTS.
Kieruje zespołem konsultantów 4Results specjalizujących się w optymalizacji i doskonaleniu działalności biznesowej klientów. Odpowiada również za wprowadzenie na polski rynek metody QRM (Quick Response Manufacturing) przeznaczonej dla firm zajmujących się produkcją niskoseryjną, dyskretną i/lub na indywidualne zamówienie klientów. Koncentruje się na wdrażaniu wysokich standardów zarządzania projektami oraz ciągłym doskonaleniu naszej oferty – metod, narzędzi i usług, w szczególności kierowanych do firm produkcyjnych. W projektach angażuje się zarówno na poziomie strategicznym – współtworząc rozwiązania konkretnych problemów, jak również na poziomie operacyjnym – uczestnicząc w kluczowych etapach wdrożeń. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarach produkcji, logistyki i sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania organizacji pod kątem ciągłego doskonalenia ludzi i procesów biznesowych. Przez 10 lat pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i supply chain w międzynarodowej korporacji. Wdrażał rozwiązania Lean w zakresie przepływu, systemu planowania oraz procesu S&OP. Wspólnie z japońskimi konsultantami przez 7 lat wdrażał program Kaizen w kilku fabrykach i biurach korporacji na świecie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, programu Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois. Posiada certyfikaty: QRM (Quick Response Manufacturing) oraz Lean/Kaizen, a także certyfikat coacha ICC.
Izabela Starnawska
Partner, członek zarządu i współwłaściciel 4RESULTS.
W 4Results odpowiada za rozwój usług skoncentrowanych wokół Modelu Shingo i Total Productive Maintenance. Jej zadaniem jest rozwój i zarządzanie zespołem konsultantów realizujących programy Doskonałości Operacyjnej, takich jak Lean Management, TPM, World Class Manufacturing. W zespole odpowiada za merytoryczny rozwój: Autonomous Maintenance, Professional Maintenance, Focussed Improvement, Education and Training, Quality Maintenance, Early Management, SHE, TPM in Office, Workplace Organisation, Program 5S, Loss and Cost Deployment, Policy Deployment. Jej doświadczenie to ponad 20 lat realizacji i wdrożeń projektów optymalizacyjnych w firmach produkcyjnych w Polsce i za granicą. Przez 8 lat pełniła funkcję Kierownika Total Productive Maintenance w międzynarodowej korporacji, uzyskując dla zakładów produkcyjnych nagrody TPM przyznawane przez Japan Institute of Plant Maintenance. Ukończyła The University of Birmingham, Mechanical Engineering School (MSc) oraz Politechnikę Gdańską (specjalizacja: Organizacja Systemów Produkcyjnych). Jest certyfikowanym Facylitatorem Modelu Shingo nadanym przez Shingo Institute, Instruktorem TPM nadanym przez Japan Institute of Plant Maintenance, Trenerem Lean Management oraz World Class Manufacturing. Jest również certyfikowanym Coachem ICC.
Jacek Zatoński
Specjalista ds. BHP i ochrony środowiska (BDO), profesjonalny trener i wykładowca.
Swoich umiejętności szkoleniowych i dużego doświadczenia nabył przechodząc roczne szkolenie trenerskie STOP oraz kurs pedagogiczny. Przeprowadził już ponad 1000 godzin szkoleniowych dla różnych podmiotów, np. Wrigley, Hochland czy GSK. Od lat prowadzi okresowe szkolenia BHP dla pracowników Imperial Tobacco. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody szkoleniowe nastawione na aktywny udział uczestników, np. pracę metodą warsztatową, pracę na przypadkach (casach), szukanie zagrożeń (hazard hunt), gry symulacyjne i oparte na rozwiązywaniu zagadek, wirtualną rzeczywistość (ewakuacja z pożaru), itp. Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu orz University of Portsmouth.
Tomasz Haiduk
Prezes Zarządu Instytutu Industry 4.0.
Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowoczesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy. Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Przez wiele lat związany z firmą Siemens, gdzie jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Industry odpowiadał za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, spożywczy, branża wydobywcza oraz bezpieczeństwo maszyn i linii technologicznych. Szczególnym obszarem zainteresowania jest przygotowanie polskiego i międzynarodowego przemysłu do czwartej rewolucji przemysłowej. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
Mariusz Bednarek
Wiceprezes Zarządu Instytutu Industry 4.0.
Pełni także rolę głównego konsultanta. Jest profesorem Społecznej Akademii Nauk i Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie:
 
  • projektowania, restrukturyzacji i wdrażania procesów oraz towarzyszących im struktur, linii technologicznych, narzędzi, wskaźników, dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa. USA),
  • audytów systemów jakości oraz projektowania i wdrażania systemów w oparciu o TQM i ISO w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa);
  • nadzorowania projektów międzynarodowych w roli ich dyrektora oraz eksperta organizacji rządowych i międzynarodowych (Europa, Ameryka Południowa, USA, Kanada);
  • moderowanie spotkań wiodących do uzgodnień w warunkach konfliktu interesu (np. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Konsorcjum) (Europa, Ameryka Południowa);
Jego klientami były m.in. następujące organizacje w Polsce: TP SA, PZU SA, Coca-Cola HBC, Polkomtel SA, Polimex-Mostostal, PGZ, FB Łucznik, WZM Warszawa, Huta Mittal, ZGH Bolesław, Delfo SA, SHL Production oraz w Ameryce Południowej, Kanadzie i USA: GM, EaglePitcher, Allied Signal, Bosch, Valeo, Grupo Spicer, Grupo Axa, Grupo Mabe-GE, Grupo Vitro.
Beata Ducin
KONSULTANT / INTERIM MANAGER w 4RESULTS
Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Była odpowiedzialna za kształtowanie oraz wdrażanie nowoczesnej i efektywnej polityki personalnej w polskich Grupach Kapitałowych sektora produkcyjnego w branżach: budowlanej, chemicznej, automotive i metalowej o zasięgu międzynarodowym, z poziomem zatrudnienia od 50 do 10 000 pracowników. Pełniła funkcje dyrektora personalnego, dyrektora HR grup kapitałowych, dyrektora zarządzającego.Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Była odpowiedzialna za kształtowanie oraz wdrażanie nowoczesnej i efektywnej polityki personalnej w polskich Grupach Kapitałowych sektora produkcyjnego w branżach: budowlanej, chemicznej, automotive i metalowej o zasięgu międzynarodowym, z poziomem zatrudnienia od 50 do 10 000 pracowników. Pełniła funkcje dyrektora personalnego, dyrektora HR grup kapitałowych, dyrektora zarządzającego.
Martyna Hómin
KONSULTANT / ASESOR AC/DC w 4RESULTS
Wdraża procesy w zakresie zarządzania wiedzą oraz HR, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Jest odpowiedzialna za rozwój i przeprowadzanie Assesment Center oraz Development Center u Klientów w celu zweryfikowania i rozwoju kompetencji pracowników. Poza tym prowadzi projekty rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozwijam i wdraża filar Education and Training w ramach projektów TPM (Total Productive Maintenance). Specjalizuje się we wdrażaniu metody TWI (Training Within Industry), tworzeniu standardów pracy, budowaniu matryc umiejętności i kompetencji, instruowaniu pracowników w przygotowaniu szkoleń i ich realizacji na obszarach produkcyjnych i biurowych.