Program kongresu:
Część I – STREFA DOBRYCH PRAKTYK
Zarządzanie produkcją w czasie przechodzenia przez proces zmiany - jak przygotować zespół i produkcję na wystąpienie sytuacji nieplanowanych
 • Efektywna komunikacja między liderami działów w czasie wdrażania zmian – jak usprawnić wymianę informacji i danych biznesowych, aby podejmować racjonalne decyzje opierając się na analizie faktów i przewidywaniach dotyczących rozwoju sytuacji w krótko i długoterminowej perspektywie czasu?
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych – jak wykorzystać narzędzia Kaizen, TQM i Lean oraz zasoby i przebiegi innych działów, aby w krótkim czasie maksymalnie zoptymalizować produkcję?
 • Redefinicja KPI dla produkcji i w utrzymaniu ruchu maszyn w czasie wdrażania zmian – jak określić nowe parametry ilościowe i jakościowe, które będą dostosowane do zmienionych realiów biznesowych – zastosowanie metody „zwycięskich KPI” w praktyce.
Relacje szef – pracownicy operacyjni, czyli jak poprawić komunikację na hali produkcyjnej
 • Team player czy przywódca – jak musi się zmienić rola i styl zarządzania menedżera produkcji, aby odpowiadać na potrzeby dzisiejszego zespołu?
 • Techniki przeprowadzania trudnych rozmów na produkcji –  jak przygotować się na sprzeciw pracowników przy komunikowaniu niepopularnych informacji (cięcia kosztów, nadgodziny, brak premii)? Jak poradzić sobie z oporem przed wyższymi planami produkcyjnymi i motywować zespół w okresie wzmożonej pracy?
 • Uznanie szefa, pochwała, nagroda – jak dobrać i wdrożyć metody motywowania pozapłacowego odpowiednie dla danej grupy pracowników – pracowników 50+, Milenialsów, pracowników tymczasowych?
Beata Ducin
4results

 

Martyna Hómin
4results
World Class Manufacturing a Lean Manufacturing w Industry 4.0
 • Niechęć ludzi do zmian – jak przekonać pracowników do wdrożenia Kaizen i podtrzymać niesłabnący entuzjazm w idei ciągłego doskonalenia?
 • Jak wykorzystać analizę danych dotyczących ludzi i procesów, aby poprawić mierniki i likwidować wąskie gardła – skąd i jakie dane czerpać, żeby otrzymać konstruktywne wnioski?
 • Czy w czasach digitalizacji procesów produkcyjnych jest jeszcze miejsce dla filozofii Szczupłej Produkcji?
Sebastian Szram
Unilever
Odwieczny konflikt interesów czy dążenie do wspólnych celów? - efektywna współpraca na linii produkcja – SUR
 • Jak poszczególne narzędzia Total Productive Maintenance pozwolą zwalczyć w Twoim przedsiębiorstwie stereotyp „ja produkuję, ty naprawiasz” w relacjach produkcji i SUR?
 • Jak wdrażając autonomiczne utrzymanie ruchu zbudujesz współpracę między operatorami a technikami UR, poprzez wzajemną pomoc i poczucie większej odpowiedzialności za maszyny?
 • Czy warto wyliczać wspólne KPI dla produkcji i utrzymania ruchu? – poznaj konkretne wskaźniki, które realnie mierzą efektywność produkcji, kształtując jednocześnie wspólny cel operatorów i Służb UR.
Tomasz Haiduk
Prezes Zarządu Instytutu
Industry 4.0.
 
Mariusz Bednarek
Wiceprezes Zarządu Instytutu
Industry 4.0.
Cześć II - DEBATA
Nowe oblicze zarządzania produkcją  - szefowie produkcji z różnych branż opowiedzą o swoich doświadczeniach, odpowiadając na pytania:
 • Jak poradzili sobie z pandemią i jak trwale zmieniła ona zarządzanie ludźmi, procesami i ryzykiem na produkcji?
 • Jak zmieniły się strategie reagowania i przeciwdziałania sytuacjom nieplanowanym w ich firmach?
 • Jakich komunikatów używać, by pracownicy czuli się bezpiecznie w obliczu zmiany i chętnie do nich przystępowali?
 • Jak przezwyciężyć sprzeciw pracowników przed rosnącymi normami produkcyjnymi oraz zmianami planów produkcyjnych?
Izabela Starnawska
4results
Część III - ROUND TABLES
Czyli innowacyjna formuła prowadzenia paneli, umożliwiająca interakcję między uczestnikami, pozwalając im na wymianę doświadczeń i wiedzy. Blok podzieliliśmy na dwie 40-minutowe rundy. Pomiędzy rundami następuje przejście do innego stolika tematycznego. Przy stolikach zasiadają gospodarze, będący jednocześnie ekspertami w danej dziedzinie.
Biorąc udział w ROUND TABLES zyskujesz możliwość:
 • wyboru interesującego Cię tematu w każdej rundzie
 • przedstawienia swoich doświadczeń i punktu widzenia
 • poznania poglądów pozostałych uczestników
 • dyskusji z innymi uczestnikami stolika tematycznego
 • poznania opinii eksperta na dany temat
Stół 1.

Bezpieczeństwo sanitarne na produkcji – jak wcześniej przygotować się na drugą falę epidemii, by nie dopuścić do wstrzymania produkcji i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?
Gospodarz:
Zatonski
Jacek Zatoński
Specjalista ds. BHP
Stół 2.

TWI – Training Within Industry – jak rozwijając umiejętności przełożonych w zakresie szkoleń pracowników możemy wpłynąć na poprawę jakości i szybkości produkcji?
Gospodarz:
Andrzej Białek
Trener TWI
Stół 3.

Jak zwiększyć elastyczność produkcji, by odrobić straty na produkcji i dostosować funkcjonowanie firmy do aktualnej sytuacji?
Gospodarz:
Ireneusz Biliński
4Results