Program:
Dzień pierwszy 11.12.2019 r.
Miejsce: Novotel Centrum Poznań pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
Część I | STUDIUM PRZYPADKU
1. Kierunek Toyota – jak Toyota zrekrutowała 600 pracowników produkcyjnych
w czasach wymagającego rynku pracy. Case-study z wdrożenia nowej linii produkcji silników hybrydowych w zakładzie Jelcz-Laskowice
 • Współpraca HR i produkcji – jak firma wdrożyła autorski proces rekrutacji upraszając selekcję kandydatów i wzmacniając markę pracodawcy
 • Podejście genchi genbutsu w praktyce – jak Toyota pozyskała pracowników z Ukrainy oraz wprowadziła projekt relokacji pracowników z innych części Polski
DEBATA
2. Rola szefa produkcji jako lidera w czasach kryzysu zatrudnienia i rosnących planów produkcyjnych – debata szefów produkcji
 • Jak radzić sobie z problemami na linii kierownik – pracownik: doświadczenia szefów produkcji z różnych branż dotyczące udzielania feedbacku, rozwiązywania konfliktów, zarządzania sytuacjami kryzysowymi takimi jak brak dyscypliny na produkcji, kradzieże, alkohol
 • Rola szefa produkcji jako lidera zespołu, mentora dla nowych pracowników i partnera dla właściciela zakładu – jak budować swoja pozycję
  w przedsiębiorstwie 
MOTYWACJA
3. Wpływ kapitana na sukcesy zespołu - power speech
 • Umiejętne budowanie zaangażowania na przykładzie doświadczeń kapitana drużyny Amp Futbolu
 • Jak przezwyciężyć sytuacje kryzysowe i poprowadzić zespół do zwycięstwa.
Część II | Strefa warsztatowa – Zarządzanie produkcją
Opór pracowników przed rosnącymi normami produkcyjnymi
 • Jak wyeliminować mudy i nauczyć pracowników, aby pracowali mądrzej zamiast szybciej utrzymując wysoką motywacje w zespole.
Wykorzystanie narzędzi Lean/TPM do wspierania poprawy efektywności 
 • Ciągłość doskonalenia w Kimball Electronics Poland 
Część III | Strefa warsztatowa – Zarządzanie zespołem
Lider(ka) na produkcji
 • Jak przełamać stereotypy i zbudować autorytet lidera w zespole.
Różnica pokoleniowa brygadzista – operator  
 • Jak wdrożyć działania, które usprawnią komunikację między pracownikami różniącymi się wiekiem i doświadczeniem.
Dzień drugi 12.12.2019 r.
Miejsce: SKF Polska S.A. ul Nieszawska 15, 61-022 Poznań
 • Efektywna współpraca międzydziałowa na produkcji w firmie SKF 
 • Zarządzanie pracownikami oraz gospodarką magazynową działu UR na przykładzie doświadczenia firmy  SKF Polska S.A.

 

Warsztaty ze zwiedzaniem hali produkcyjnej fabryki SKF poprowadzi:
 

Michał Rygiel

Absolwent wydziału Mechanicznego Automatyzacji Procesów Produkcyjnych oraz Zarządzania Produkcją na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od początku pracy zawodowej (2003 r.) związany z Utrzymaniem Ruchu w zakładach produkcyjnych począwszy od automatyki, programisty, inżyniera utrzymania ruchu po obecne stanowisko Menadżera Utrzymania Ruchu w SKF polska S.A.

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w praktycznym wdrażaniu projektów z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing (5S, SMED, TPM, Zarządzanie Wizualne, Maintenance Excellence) w strukturach Utrzymania Ruchu i gospodarki magazynowej. Obszarem zainteresowań jest: problematyka utrzymania maszyn i urządzeń w ruchu przy współpracy z obszarem produkcji, wdrożenie gospodarki remontowo-konserwacyjnej opartej na prewencji, inspekcji, gospodarce magazynowej, przewidywaniu awarii oraz implementacji systemów CMMS do zarządzania UR.

TOUR PO PRODUKCJI – POPATRZ, ZAPYTAJ I DOTKNIJ!
Dwie godziny wycieczki po hali produkcyjnej i magazynie firmy. Nasi specjaliści omówią, krok po kroku, funkcjonowanie zakładu.
Panel I
Służby utrzymania ruchu a produkcja – jak zbudować udaną współpracę
i zmaksymalizować wydajność zakładu
 • Prawidłowy podział obowiązków podstawą udanej współpracy – jak określić zakres odpowiedzialności w zależności od zajmowanego stanowiska
 • Jak wyeliminować efekt silosu – doświadczenia SKF na poprawienie komunikacji i sprawną współpracę UR z innymi wydziałami
 • Budowanie efektywnego zespołu – jak efektywnie zarządzać 3 oraz 4 zmianowym systemem pracy. Wykorzystanie KPI do zarządzania zespołem
Panel II
Unikatowa gospodarka magazynowa firmy SKF Polska S.A. – niestandardowe działania jako kluczowy element nowoczesnej fabryki
 • Optymalizacja stanów magazynowych i planowanie zakupów – jak eliminować niepotrzebne koszty
 • Klasyfikacja kluczowego wyposażenia – praktyczne ćwiczenia z Field Force Automation (FFA) na produkcji
 • Szczupły magazyn – kluczowe aspekty strategicznego podejścia do procesu magazynowania z wykorzystaniem metody 5S
Panel III
Współpraca międzydziałowa – jak pogodzić różne cele poszczególnych działów w jeden sukces na przykładzie magazynu części zamiennych
 • Produkcja a przerwy remontowe – jak planować zakup części zamiennych, remonty i modernizacje, aby zminimalizować przestoje na produkcji
 • Komunikacja w logistyce – jak systemowo rozwiązać problemy komunikacyjne na poziomie produkcja-magazyn