Lider zespołu na produkcji

Zarządzanie pracą na produkcji wiąże się z wieloma wyzwaniami i obowiązkami. Lider zespołu powinien skupiać się zarówno na budowaniu zaangażowania, jak i rozwiązywaniu problemów. Zarządzanie zespołem może być utrudnione m.in. przez pracowników, co jest szczególnie widoczne w firmach charakteryzujących się sezonowością. Pracownicy zatrudniani jedynie na krótki okres czasu są niepewni i zdarza się, że odchodzą oni z dnia na dzień. Co więcej, lider zespołu niejednokrotnie spotyka się z brakiem zaangażowania wśród pracowników. Uważają oni, że nie ma sensu w pełni poświęcać się pracy, którą można szybko zmienić. Ponadto sądzą, że ich wysiłki nie zostaną zauważone w dużej grupie pracowników. 

Efektywne zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem na produkcji może być utrudnione przez różnice w wykształceniu pracowników. Powodują one niejasności w komunikacji, najczęściej w obszarze pracownik-przełożony. Lider zespołu powinien być tego świadom i posługiwać się jasnym i zrozumiałym dla wszystkich językiem. Właściwy dobór słów zminimalizuje występowanie konfliktów czy nieporozumień. Co więcej zarządzanie zespołem powinno obejmować także troskę o rozwój pracowników. Podnoszenie kompetencji zespołu zwiększa jego produktywność.  

Lider zespołu powinien dbać również o pozytywne relacje z pracownikami oraz między nimi. Dobra atmosfera to czynnik przekładający się na efektywność pracy zespołu, a także zmniejsza rotację w firmie, a zarazem też koszty związane z rekrutacją. Mniejsza rotacja przyczynia się także do redukcji błędów wynikających z braku doświadczenia. 

Budowanie zaangażowania wśród pracowników produkcji

W pracy na produkcji bardzo istotne jest budowanie zaangażowania wśród pracowników. Lider zespołu powinien zadbać o zbudowanie właściwej relacji wśród współpracujących ze sobą osób. Konieczne jest jasne określenie zasad, lecz nie zawsze musi być to związane z osiąganiem wyników. Budowanie zaangażowania opiera się na zaufaniu zarówno do swoich pracowników, jak i siebie samego. Ważne jest także przywództwo oparte na wizji i misji danej firmy, które ma wpływ na motywację pracowników. Istotna jest również przemyślana strategia działania, z którą pracownicy mogą się utożsamiać. Należy przekazać pracownikom jasne cele możliwe do zrealizowania.  

Budowania zaangażowania pracowników może być wspierane przez odpowiednio dobrane wynagrodzenie ich wysiłków w prawidłowe funkcjonowanie i rozwój firmy. Warto tu dostosować nagrodę do danej osoby lub grupy pracowników. Na budowanie zaangażowania pozytywnie wpływa również wprowadzanie rozwiązań umożliwiających pracownikom sprawne łączenie życia prywatnego z pracą. 

XI Warsztatowy Kongres Szefów Produkcji

Kwestie takie jak budowanie zaangażowania i motywacji na produkcji zostaną omówione podczas XI Warsztatowego Kongresu Szefów Produkcji. Podczas spotkania poruszone zostaną również kwestie takie jak zarządzanie nowoczesną produkcją, rola lidera zespołu, przedstawione zostaną również ciekawe case studies. Zachęcamy do udziału.