Nowoczesna produkcja

Podczas tegorocznego Warsztatowego Kongresu Szefów Produkcji przedstawione zostanie case studies dotyczące przedsięwzięć Toyoty. Uczestnicy dowiedzą się, jak wygląda genchi genbutsu w praktyce i jak pozyskani zostali w tym wypadku pracownicy z Ukrainy. Zaprezentowany zostanie też projekt relokacji pracowników.

Genchi genbutsu w Toyocie

Samo genchi genbatsu to jedna z zasad Systemu Produkcyjnego Toyoty. Według tej zasady, aby lepiej rozumieć aktualną sytuację i podejmować najlepsze decyzje, należy posiadać wiedzę pochodzącą z codziennego życia oraz doświadczeń. W dużej mierze zależy to od menedżerów, którzy powinni samodzielnie zdobywać fakty z danego miejsca zdarzenia.

Genchi genbutsu jest obecnie wykorzystywany w jednostkach biznesowych na całym świecie. Zasada ta zwykle stosowana jest w jednostkach na całym świecie, które kierują się zasadą Lean Management. Proces łączy się z ideą kaizen, polegającą na ciągłym samodoskonaleniu. Według genchi genbutsu kierownicy powinni stworzyć pracownikom warunki, dzięki którym będą oni mogli zaangażować się w swoją pracę oraz zbudować z nią więź.

Relokacja pracowników – projekt Toyota

Podczas kongresu omówione zostanie również zagadnienie relokacji pracowników. Polega ona na przenoszeniu pracowników w nowe miejsca, co jest coraz częstszą praktyką w rzeczywistości, w której często brakuje specjalistów do obsadzenia wszystkich stanowisk. Relokacja pracowników może dotyczyć przeniesienia do innego miasta, a w niektórych przypadkach państwa. Bardzo ważne w tym wypadku są kwestie finansowe, przy czym mowa tu o wyższych zarobkach oraz możliwościach awansu. Ponadto pracowników zachęca praca z innowacyjnymi rozwiązaniami i nowoczesnymi rozwiązaniami.

Relokacja pracowników wiąże się jednak oporem ich strony m.in. ze względu na kwestie rodzinne. Zmiana miejsca zamieszkania wymaga zmian w organizacji życia całej rodziny, zmiany pracy partnera. Wymaga też poszukiwania nowych szkół dla dzieci. Inna możliwość to dłuższa rozłąka z rodziną. W niektórych przypadkach ograniczenia mogą stanowić również kredyty hipoteczne. Relokacja pracownika powinna uwzględniać jego wiek, gdyż bardziej skłonne do zmiany miejsca zamieszkania są młode osoby. Istotne jest także posiadanie zobowiązań rodzinnych przez daną osobę. Warto również uwzględnić czy w dany zawód jest wpisana częsta relokacja pracowników. Jest tak w przypadku kierownika budowy czy automatyka – podróże są wpisane w te zawody. Jeśli chodzi o managerów lub dyrektorów zmiana miejsca pracy wiąże się zazwyczaj z awansem i wyższymi zarobkami.

Skuteczna rekrutacja pracowników

Innym zagadnieniem poruszonym w czasie kongresu będzie rekrutacja pracowników na przykładzie praktyk Toyoty. To firma, w której plany rekrutacyjne są dokładnie zaplanowane. Obecnie rekrutacja pracowników jest tematem szczególnie wymagającym ze względu na obowiązujący rynek pracownika. W takiej sytuacji konieczne jest przede wszystkim przyciągnięcie uwagi do zainteresowania daną ofertą i firmą. Najważniejszym elementem, który należy uwzględnić w rekrutacji pracowników jest miejsce produkcji. W przypadku Toyoty mówi się o „genbie”, a od HR-owców wymagany jest kontakt z pracownikami hal produkcyjnych. Aby rekrutacja pracowników przebiegała poprawnie, rekruterzy muszą dobrze znać potrzeby produkcji, które można zrozumieć za sprawą wspomnianego wyżej kontaktu. To właśnie mistrzowie produkcji czy brygadziści wiedzą najwięcej o swoich pracownikach i warto, by wiedza ta została wykorzystana w procesie rekrutacji. Uwagi od tych osób mogą znacznie ulepszyć proces rekrutacji pracowników.

Rekrutacja pracowników na produkcji ma na celu przede wszystkim zatrudnienie osób, które będą się w stanie szybko szkolić, bardzo ważna jest też szybkość pracy i przywiązanie do organizacji. W Toyocie proces rekrutacji prowadzona jest w ciągu jednego dnia, mniej więcej w ciągu czterech godzin, a kandydaci otrzymują odpowiedź w ciągu od jednego do trzech dni. Rekrutację w Toyocie przeprowadza się dwa czy trzy razy w tygodniu, co łącznie daje około 60 osób tygodniowo. Podczas rekrutacji pracowników ocenianie są kluczowe kompetencje przyszłych pracowników, w tym zdolności manualne, spostrzegawczość, jakość pracy, umiejętność trzymania się instrukcji i przestrzeganie bezpieczeństwa. Podczas kongresu omówione zostanie również pozyskiwanie pracowników z Ukrainy przez Toyotę zgodnie z systemem genchi genbatsu.

Innym z tematów, które przedstawią nasi eksperci to wdrażanie nowych technologii na produkcji w ujęciu szefa produkcji. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób przygotować proces produkcji, a także swój zespół do wprowadzenia nowych technologii. Poruszona zostanie również kwestia problemów na linii szefów produkcji i pracowników oraz rola szefa produkcji jako lidera zespołu.

XI Warsztatowy Kongres Szefów Produkcji

XI Warsztatowy Kongres Szefów Produkcji odbędzie się w dniach 11-12 grudnia w Poznaniu. Spotkanie będzie podzielone na Studium Przypadku Toyoty, debatę na temat roli szefa produkcji, element dotyczący motywacji z wykorzystaniem power speech. Podczas strefy warsztatowej eksperci przedstawią zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem i produkcją. Trzy panele koncentrują się wokół następujących tematów: służby utrzymania a produkcja, unikatowa gospodarka magazynowa firmy SKF Polska S.A.  oraz współpraca międzynarodowa.