Onboarding dla sprawnego wdrożenia nowych pracowników

Pozyskiwanie kandydatów do pracy na produkcji jest coraz trudniejsze. Aktualna sytuacja określana jest jako rynek pracownika, co oznacza, że to właśnie pracownicy rozdają karty. To oni przedstawiają swoje warunki na rynku i wybierają najlepsze z istniejących ofert, zaś pracodawca dba o utrzymanie w firmie członków zespołu. Jest to uproszczone przedstawienie sytuacji, lecz faktem jest, że wciąż rośnie rozbieżność między dostępnością a zapotrzebowaniem na specjalistów. Przesycenie rynku pracy ofertami czy pracownicy ze wschodu sprawiają, że samo poszukiwanie nowego członka załogi staje się wyzwaniem, a dopiero w dalszej kolejności myśli się o jego dopasowaniu do firmy i stanowiska. Jak zatem zdobyć pracownika i co zrobić, by zechciał on zostać w firmie na dłużej? Jak przeprowadzić szkolenie nowego pracownika?

System poleceń pracowniczych rozwiązaniem problemów pracodawców?

Wiele firm decyduje się na zatrudnienie kogokolwiek z myślą o dokładnym szkoleniu nowego pracownika i przystosowaniu do warunków w firmie. Coraz większą popularnością cieszą się również systemy poleceń pracowniczych. Przestają być one kojarzone z „załatwianiem” pracy po znajomości, za to zaczyna się je postrzegać jako opłacalne dla każdej ze stron układu. System poleceń pracowniczych daje firmie szansę na zdobycie wykwalifikowanego specjalisty, który został w pewien sposób zweryfikowany już przez osobę go polecającą. Pracodawca dostaje też sygnał od pracownika, że jest on zadowolony ze swojej pracy na tyle, że zachęca do niej również inne osoby.

Nie można jednak zapominać o tym, że system poleceń pracowniczych wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem za polecenie kandydata do pracy. Mowa tu o nagrodach pieniężnych lub innego rodzaju benefitach. System poleceń pracowniczych sprawia też, że polecający pracownicy czują się ważni i docenieni przez szefa. Gdy pracodawca weźmie pod uwagę zgłoszoną propozycję, daje też znak, że ceni zdanie swoich podwładnych.  Jak widać, system poleceń pracowniczych może być pierwszym krokiem do pozyskania odpowiedniego kandydata do pracy. Lecz nawet jeśli pozyskamy nowego członka zespołu tą drogą,  również on będzie wymagać właściwego przygotowania.

Szkolenia nowego pracownika to podstawa

Zatrudnienie nowej osoby powinno być jednoznaczne z rozpoczęciem szkolenia nowego pracownika i programu onboardingowego. Właściwe przyjęcie i wprowadzenie jej do firmowego życia to właśnie onboarding, który może być skuteczną receptą na rotację pracowników produkcyjnych.  Onboarding składa się z czterech elementów, tak zwanych 4C. Mowa tu o: compliance (procedury), clarification (cele i obowiązki), culture (kultura), connection (relacje).

  1. Etap procedur zakłada wykonanie wszelkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia pracy. Mowa tu o wstępnych badaniach lekarskich, dostarczeniu niezbędnych dokumentów do teczki osobowej oraz przeprowadzeniu szkoleń BHP.
  2. Do celów i obowiązków zalicza się zapoznanie pracownika z oczekiwaniami wobec tego, jakie zadania będzie wykonywał na swoim stanowisku. Onboarding to po prostu stanowiskowe szkolenie nowego pracownika. Powinno być ono prowadzone przez kierownika, brygadzistę czy mistrza, lub po prostu osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie zawodowe bądź przeszkoloną w tym zakresie. Takie przygotowanie służy zapoznaniu się z czynnikami środowiska pracy na danym stanowisku oraz z ewentualnym ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków. Szkolenie nowego pracownika ma na celu najlepsze przygotowanie go do pracy, dzięki czemu on sam będzie czuł się pewnie, będzie popełniał minimum błędów i ograniczy wszelkie problemy do minimum. Dobre efekty przynosi również szkolenie, podczas którego trener asekuruje pracownika podczas jego pierwszy kroków. W razie potrzeby koryguje również jego błędy.
  3. Kolejny element onboardingu, czyli kultura, uwzględnia często niepisane zasady panujące w danej firmie. Wyznacza się tzw. Przewodnika (kumpla), który oprowadza nową osobę po firmie, a także w nieformalny sposób opowiada o zwyczajach w niej panujących.
  4. Ostatni punkt, który zakłada onboarding, dotyczy relacji w firmie, a dokładnie zapoznania z osobami, z którymi nowy członek zespołu będzie pracować. Oprowadzający powinien przedstawić nie tylko siebie, ale i innym pracownikom, w szczególności tym z najdłuższym stażem. Akceptacja w zespole pracowniczym jest niezwykle ważna, ponieważ jej brak prowadzi często do rezygnacji z pracy, z kolei dobre relacje z pracownikami i przełożonym przekładają się na lojalność względem pracodawcy.

Onboarding w firmie wymaga zaangażowania wielu komunikujących się ze sobą działów, świadomych, że pozyskanie i zatrzymanie pracownika w firmie to interes całej firmy, wpływający na wiele obszarów jej działania.  Należy pamiętać, że by onboarding był skuteczny, musi być dopasowany do potrzeb organizacji. Jakie rozwiązania najlepiej wykorzystać do szkolenia nowego pracownika?

Grywalizacja w szkoleniach pracowników produkcji

Jednym z rozwiązań, które coraz częściej wykorzystuje się w onboardingu, jest grywalizacja w szkoleniach. Wprowadzona już na samym początku przygody z firmą wspiera motywację i zaangażowanie pracownika. Czym w ogóle jest grywalizacja w szkoleniach? Polega ona na przeniesieniu mechanizmów znanych z gier w rzeczywistość z nimi niezwiązaną. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku nowych pracowników, ponieważ sprzyja przyswajaniu wiedzy i budowaniu zaangażowania. Grywalizacja w szkoleniach może opierać się np. na przyznawaniu punktów za wykonane zadania, a w procesie uczenia na sprawdzaniu zdobytej wiedzy np. przez quizy. Zakłada ona przedstawienie pewnej fabuły, w której umieszczeni będą pracownicy, a przy tym ma służyć określonym celom.

Gra musi przedstawiać jakąś fabułę, historię, w której odnajdą się pracownicy i w tym właśnie świecie będą się oni poniekąd obracać. Oczywiście, nie można popaść w całkowite odrealnienie ­­ – grywalizacja w szkoleniach ma służyć określonym celom, nie samej zabawie. Za jej wprowadzeniem do działań przemawia fakt, że często rutynowe i odtwórcze czynności przy taśmie produkcyjnej mogą okazać się z czasem zniechęcające i przyczyniać się do przedwczesnej rezygnacji. Szkolenia nowego pracownika wykorzystujące pokonywanie kolejnych poziomów bazują na wzbudzeniu w pracowniku motywacji oraz daje mu satysfakcję z pokonywania kolejnych poziomów „gry”. Osiąganie sukcesów i możliwość zabłyśnięcia już na samym początku przygody w zakładzie jest niezwykle cenne dla nowego członka zespołu, dlatego z pewnością warto zwrócić uwagę na grywalizację w szkoleniach.  

Rozwijaj swój zakład produkcyjny!

Jeśli zależy Ci na pozyskaniu i utrzymaniu wartościowych pracowników, opisane wyżej punkty z pewnością okażą się przydatne. A jeśli chcesz wiedzieć na ich temat więcej, weź udział w IX Warsztatowym Kongres Motywowania Pracowników Produkcyjnych. Wśród omawianych zagadnień znajdziesz case studies dotyczące pozyskiwania nowych pracowników, m.in. z pomocą systemu poleceń pracowniczych, dowiesz się, jak powinno przebiegać szkolenie nowego pracownika z uwzględnieniem onboardingu, zyskasz wiedzę dotyczącą motywowania oraz wykorzystania grywalizacji w szkoleniach. Podczas tego wyjątkowego spotkania spotkasz cenionych ekspertów, dzielących się praktyczną, popartą doświadczeniem wiedzą.