Szkolenia pracowników w zakładzie produkcyjnym

Szkolenia pracowników to inwestycja, która ma sens. Są one potrzebne w każdej firmie, choćby wtedy, gdy do pracy przyjmuje się nowe osoby lub kiedy ktoś zmienia zakres obowiązków. To wyraz troski o kadrę, ponadto wpływają pozytywnie na autorytet szefa i pozwalają zyskać doskonale wykwalifikowanych, lojalnych pracowników.

Szkolenia nowego pracownika jest niezbędne

Szkolenie nowego pracownika działu produkcji jest niezbędne. Niedopuszczalne są sytuacje, w których pracownik otrzymuje jedynie krótkie instrukcje dotyczące początkowych, prostychdziałań, a następnie ma polegać na radach bardziej doświadczonych osób. To sytuacja, która rozmywa odpowiedzialność za popełniane błędy. Ponadto takie podejście pozostawia nowicjusza samego, co nie zawsze dobrze się sprawdza. Oczywiście są osoby, które wykażą dużą inicjatywę, będą chętnie zadawać pytania i nawiążą kontakt z innymi pracownikami, lecz część zda się na własną intuicję, co może generować straty w zakładzie. W związku z tym przemyślane szkolenie nowego pracownika jest konieczne.

Wstępne szkolenia nowego pracownika wymagają wyznaczenia kogoś, kto zajmie się wdrożeniem tej osoby do zespołu. Ta powinna przedstawić sposób wykonywania pracy na danym stanowisku oraz przeprowadzić zapoznanie z firmą, jej zasadami funkcjonowania oraz kluczowym personelem. Stanowiskowe szkolenie nowego pracownika koncentruje się wokół tego, czego dokładnie wymaga dane stanowisko. Dotyczy ono zarówno osób, które dopiero podjęły pracę w firmie, jak i tych, które zmieniając stanowisko przejmują nowe obowiązki.

Korzyści płynące ze szkoleń

Jakie korzyści płyną ze szkoleń dla nowych pracowników? Pozwalają one na szybsze wdrożenie w obowiązki i zwiększenie efektywności. Wpływają na samopoczucie pracownika w pierwszych dniach pracy, gdy wszystko jest nowe i wydaje się trudniejsze niż zazwyczaj. Wiedza pozwala na większą swobodę oraz zmniejsza prawdopodobieństwo rezygnacji z pracy, a co za tym konieczności kolejnej rekrutacji. Właściwie przeprowadzone szkolenie umożliwia nowej osobie identyfikację z firmą i zaangażowanie się w jej strukturę organizacyjną. Co więcej, osoba właściwie przygotowana nie zaburza płynności działania zespołu. Szkolenie nowego pracownika powinno być dopasowane czasem trwania do trudności zadań, które ma on objąć.

Nie można zapominać, że pracodawca jest zobowiązany do ułatwienia pracownikom podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, co zostało ogólnie wyrażone w art. 17 i 94 pkt 6 Kodeksu pracy. Rozwiązanie to ma jednak swoje zalety. Szkolenia pracowników, którzy są już zatrudnieni, niewątpliwie wpływa na motywację i osiągnięcia. Gwarantuje też osiągnięcie najwyższej jakości produktów oraz wydajnej, spokojnej pracy. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zapewnia sprawne funkcjonowanie i rozwój biznesu, a nawet wspiera budowanie mocnego autorytetu szefa.

Szkolenie pracowników a autorytet szefa

W szkoleniach pracowników produkcji warto wykorzystać autorytet szefa, który wzbudza zaufanie i szacunek, przez co z pewnością znajdzie uwagę u słuchaczy. Kierownik może prowadzić część lub nawet wszystkie szkolenia wstępne i stanowiskowe w firmie. Może podzielić się swoją wiedzą na temat ogólnych reguł panujących w zakładzie produkcji, co więcej autorytet szefa jest niezbędny przy wdrażaniu specjalistów i inżynierów. Szef produkcji, który podejmuje się szkolenia pracowników, powinien znać potrzeby i problemy swoich podwładnych oraz umieć wskazać pracowników, w których warto inwestować. To on powinien określić, jaki program i rodzaj szkolenia pracowników najlepiej sprawdzi się w jego firmie. Może on wybierać między miękkimi (warto tu postawić na autorytet szefa) a twardymi szkoleniami pracowników.

Szkolenia twarde wiążą się z wykonywaną pracą, a należą do nich kursy zawodowe oraz potwierdzające umiejętność sprawowania nadzoru lub eksploatacji pewnej grupy urządzeń. Niektóre z nich wynikają z przepisów BHP i są obowiązkowe, lecz to zawsze pracodawca powinien kierować na nie pracownika. Tego typu szkolenia zwiększają przydatność pracownika dla firmy i czynią go bardziej wszechstronnym. Kilka kursów przeprowadzonych w firmie pozwala na stworzenie zespołu z konkretnymi i pożądanymi przez nas uprawnieniami. Ten typ szkoleń buduje u pracownika poczucie, że jest on potrzebny firmie i wpływa na jego motywację oraz lojalność. Warto również zwrócić uwagę na tzw. miękkie szkolenia pracowników, które mają rozwijać cechy psychofizyczne i umiejętność społeczne. W przypadku pracowników fizycznych najlepiej sprawdzą się takie dotyczące organizacji pracy i czasu. W tym wypadku autorytet szefa okazuje się kluczowy, ponieważ pracownicy mają skłonność do bagatelizowania szkoleń miękkich.

Dlaczego warto postawić na system poleceń pracowniczych?

Jak zyskać pracownika, w którego będzie warto inwestować, gdy coraz trudniej o wykwalifikowanych i zaangażowanych specjalistów? Jednym z coraz popularniejszych sposobów jest system poleceń pracowniczych. To rozwiązanie m.in. zmniejszające koszty rekrutacji oraz fluktuację kadr. System poleceń pracowniczych pozwala na pozyskanie lojalnych osób, dla których wartości organizacji mają znaczenie. Ponadto ma dobry wpływ na pracowników polecających nowe osoby. Czują oni, że ich zdanie jest doceniane, co przekłada się na jakość pracy. Gdy pracownik poleca komuś pracę w firmie to również znak, że sam się w niej dobrze czuje.  Ponadto system poleceń pracowniczych już na starcie zawiera jeden z ważnych etapów rekrutacji, czyli weryfikację umiejętności miękkich i twardych, które  oceniła osoba polecająca. Nie można zapominać, że ważnym elementem systemu poleceń pracowniczych jest wynagrodzenie dla osoby polecającej w postaci pieniężnej lub różnego rodzaju benefitów. Wszystko to czyni taki program opłacalnym dla każdej ze stron.  

System poleceń pracowniczych nie jest też już kojarzony z zatrudnianiem ludzi przez wzgląd na osobiste relacje. Taka osoba przechodzi standardowy proces rekrutacji, jednak przez to, że została polecona, nie jest przypadkowym kandydatem i może lepiej wpasować się w zespół.

Postaw na rozwój

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień związanych ze szkoleniami pracowników, budowaniem autorytetu szefa czy systemem poleceń pracowniczych czy ogólnie pojętym rozwojem w zakładzie produkcyjnym, X Kongres Szefów Produkcji może być na to doskonałą szansą. Zdobędziesz nową wiedzę, która pozwoli Ci efektywnie rozwijać swoją firmę. To również szansa na spotkanie z cenionymi ekspertami z branży.